Aktualne promocje

 • Jazda F1
 • OTWARCIE SEZONU
 • MOTO KALENDARZ ADWENTOWY
 • 19.12-21.12.2020 GWARANCJA DOSTAWY
 • 20.10-14.11.2020 Rabat 30zł

  REGULAMIN - RABAT 30 PLN - GO-RACING.PL

  §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  a) Organizatorem akcji promocyjnej „RABAT 30 PLN - GO-RACING.PL”- jest Emotivo sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. 6 Sierpnia 1, 24-100 Puławy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497479, NIP 716-281-48-83, REGON 061646803, zwana dalej „Organizatorem”.

  b) Akcja “RABAT 30 PLN - GO-RACING.PL” dotyczy oferty strony internetowej

  www.go-racing.pl zwanej dalej „sklepem internetowym”.

  §2. ZASADY AKCJI „RABAT 30 PLN - GO-RACING.PL”

  a) RABAT 30 PLN - GO-RACING.PL uprawnia do zniżki 30 PLN na przejazdy samochodami marki:

  • Lamborghini

  • Ferrari

  • Porsche

  • Aston Martin

  • Maserati

  b) Kod rabatowy pozostanie ważny do dnia 31.12.2020 r.


  §3. OGRANICZENIA AKCJI „RABAT 30 PLN - GO-RACING.PL”

  a) Rabat 30 PLN nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i zniżkami w sklepie internetowym www.go-racing.pl.

  b) Klient może użyć kod rabatowy podczas zamówienia tylko raz.

  c) Organizator nie dopuszcza zamiany rabatu na ekwiwalent pieniężny.

  §4. ZASADY REKLAMACJI
  a) Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, jak również opis podstawy reklamacji.

  b) Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez organizatora.

  c) Klient zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

  d) Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie organizatora, pisemnie na adres siedziby lub mailowo na adres [email protected] przez cały czas trwania akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia. Reklamacje, które otrzyma organizator po tej dacie nie będą rozpatrywane.

  e) Reklamacje rozpatrywane będą przez organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

  f) Przy rozpatrywaniu reklamacji organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego.


  §5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie regulamin dostępny na stronie https://go-racing.pl/3-Regulamin/ oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Jak to działa?

Voucher

Jak wygląda voucher?

Darmowa dostawa

Na zakupy powyżej 200 zł

Blog

Poznaj nasz serwis bliżej